Kişilərdə sidik qaçırma

kişilərdə sidik qaçırma

Kişilərdə sidik qaçırma 50 yaşdan yuxarı rast gəlinən bir vəziyyətdir. Sidik qaçırma, fərdin bədənindən sidiyin qeyri-ixtiyari axması kimi müəyyən edilir.